Sponsorer av livebräden

Alternativa livesidor

Stor live Javascript

Kompakt live (mobiltelefon)

Resultat Superettankval

Betänketid

90 minuter/40 drag + 30 minuter + 30 sek/drag ifrån drag 1.